41 85 52 55 post@sonnesynsag.no

Sagbruk i Luster

Sønnesyn Sag – Tremøblar frå sagbruk i Luster

«Ta med eit stykkje norsk natur inn på kontoret, i huset eller hytta di!»

Møblar frå Sønnesyn Sag

Ynskjer du deg nye tremøblar til hytta? Eller kanskje ekte villmarkspanel? Sønnesyn Sag har utvalet av spanande tremøblar av svært høg kvalitet. Sjå også vårt utvalg på finn.no.

Gapahuk

Gapahuk levert i byggesett, med tak og vegger. 5m lange dragara, 4m lange sperr. Kraftige matrialar, beregna for store snømengder. Ferdig kappa søyler, dragara og sperr. Tilrettelagt for torvtak.

tremøblar

Klopper

Klopper blir først og fremst lagt for å unngå vegetasjonsslitasje på våte og
utsatte områder langs mye brukte stier. Blir ofte bruktpå varierende underlag som myr, våt mark, bekk/grøft, og flatt/hellende terreng.

klopper over myr og sti

I EKTA NORSK HEILTRE

Møblar av høg kvalitet


Tidlaus utforming


Møblar som skapar trivsel