41 85 52 55 post@sonnesynsag.no

Gapahuk

Gapahuk

Gapahuk levert i byggesett, med tak og vegger. 5m lange dragara, 4m lange sperr. Kraftige matrialar, beregna for store snømengder. Ferdig kappa søyler, dragara og sperr. Tilrettelagt for torvtak.

Pris Gapahuk: 32 000,-

tremøblar
Send gjerne ei melding dersom du ynskjer meir informasjon